POGREBNE USLUGE

Iskustvo

I KVALITETA

PRIJEVOZ I POSLUGA

Posluga za prijevoz pokojnika – 277,09 kn

Prijevoz pokojnika – 460,00 kn

Posluga i prijevoz urne – 251,68 kn

Prijeđeni kilometar (tuzemstvo) – 5,00 kn

Prijeđeni kilometar (inozemstvo) – 7,00 kn

UREĐENJE POKOJNIKA

Oblačenje pokojnika – 390,00 kn

Brijanje i umivanje pokojnika – 190,00 kn

ZATVARANJE LIMENIH ULOŽAKA

Zatvaranje za američki / francuski tip lijesa – 423,50 kn

Zatvaranje za obični / dječji lijes – 363,00 kn

Ugradnja stakla na limeni uložak – 181,50 kn

UKOP I KREMACIJA

Ispraćaj / kremacija – 2.300,00 kn

Kremacija – 900,00 kn

Ispraćaj, kremacija, ukop urne

(Mirogoj/Miroševac) – 2.700,00 kn

Ispraćaj mrtvaćnica (Mirogoj – Miroševac) – 701,06 kn

Kazeta za 4 urne – 7.500,00 kn

Kazeta za 6 urni – 10.500,00 kn

NATPISI

Natpis na grobni znak – 108,90 kn

Natpis na pločicu – 108,90 kn

Natpis na lijes – 108,90 kn

OGLASI

Oglas (Jutarnji list) – 297,56 kn

Oglas (Večernji list) – 360,00 kn

Oglas (Slobodna Dalmacija) – 180,00 kn

U cijenama oglasa izražene su minimalne cijene koje ovise o željenom formatu.

GLAZBA

Limena glazba za pogrebe – 1.385,75 kn

Solo truba “Tišina” – 443,85 kn

Vokalni ansambl – 1.385,75 kn

Ansambl harfa – 1.644,50 kn

Gudački kvartet – 1.518,00 kn

CVIJEĆE

U našoj ponudi pronaći ćete bogat izbor vijenaca i cvijeća za pogrebe.

Ukoliko imate posebne želje oko cvjetnih aranžmana koje nisu sadržane u našoj redovnoj ponudi, obratite nam se kako bi ih izradili u suradnji s našim partnerima.

FOTOGRAFIJE

Za potrebe fotografiranja pogreba surađujemo s provjerenim i iskusnim fotografima koji će u dogovoru s Vama i nama obilježiti pogreb na najprimjereniji i profesionalan način. Ovisno o Vašim željama izradit ćemo Vam ponudu za fotografiranje.

Navedene cijene su jedinične i izražene bez PDV-a. Ukoliko nije drugačije navedeno cijene prijevoza podrazumijevaju uže gradsko područje Grada Zagreba, a za druge lokalitete cijene prijevoza se posebno obračunavaju prema prijeđenom kilometru.